The Polish Community in Wellington New Zealand

pass on our culture to future generations. We welcome everyone who is Polish or is a descendant of Polish parents or grandparents or who has an interest in Polish culture.

The Polish Association was established in Wellington in 1948, by Polish immigrants who arrived in New Zealand during or soon after the end of the Second World War. The groups of migrants included the Pahiatua Polish Children, former Polish Soldiers and displaced persons. Being in a new country, the Polish immigrants, many of whom had lost their families and suffered deprivation, felt insecure and needed moral support, company, advice and help to absorb the change and settle in New Zealand. And so the Polish Association was formed on 1 March 1948 to provide a sense of togetherness and help the migrants with the transition to life in New Zealand.

From its early beginnings, the Polish Association has represented the Polish Community in Wellington, providing leadership, direction, and a space for the community to connect and foster the Polish culture.

Stowarzyszenie Polaków w Wellington w Nowej Zelandii jest żywym, i kulturowo aktywnym związkiem. Naszym celem jest rozpowszechniać bogatą polską kulturę dla szerszego społeczeństwa Wellingtonu i Nowej Zelandii i przekazywać ją młodszym pokoleniom. Zapraszamy do naszej organizacji wszystkich Polaków lub ludzi pochodzenia polskiego jak również wszystkich innych zainteresowanych polską kulturą.

Stowarzyszenie Polaków zostało założone w Wellingtonie w 1948 roku, przez polskich emigrantów którzy dotarli do Nowej Zelandii w czasie i krótko po zakończeniu Drugiej Wojny Światowej. Wśród nich znalazła się grupa polskich dzieci, byli członkowie Polskiego Wojska jak również inne osoby zmuszone do ucieczki z ojczyzny. Wielu z nich przed dotarciem do Nowej Zelandii straciło część lub całość swojej rodziny i swojego mienia i czuło się bardzo niepewnie. Po znalezieniu się w nowym odległym kraju, polscy emigranci potrzebowali moralnej pomocy, towarzystwa rodaków, rady i pomocy w dopasowaniu się do nowych okoliczności. I tak to 1-go marca 1948 roku powstało Stowarzyszenie Polaków w Wellingtonie aby zapewnić poczucie wspólnoty i solidarności jak również pomóc rodakom osiedlić się w Nowej Zelandii.

Od początku działalności, Stowarzyszenie Polaków reprezentowało społeczność Polaków w Wellingtonie, stwarzając miejsce dla kontaktów i pielęgnacji polskiej kultury.