Mateusz Morawiecki: Duch Solidarności / The Spirit of Solidarity

Zapraszamy do przeczytania artykułu Premiera Polski, Mateusza Morawieckiego, z okazji 40-lecia powstania Solidarności. Kliknij tutaj

You are welcome to read an article written by the Prime Minister of Poland, Mateusz Morawiecki, on the 40th Anniversary of Solidarity. Click here