Stowarzyszenie Polaków w Christchurch

Stowarzyszenie Polaków w Christchurch działa od lat 50-tych XX wieku, początkowo nieformalnie, a od 2001 roku jako oficjalnie zarejestrowana organizacja społeczna. Stowarzyszenie skupia ponad 30 rodzin (około 100 osób indywidualnych) reprezentujących wszystkie pokolenia emigracji i ich potomków