The Lost Requiem

Iranian Cinema Club of the University of Canterbury invited Polish community of Christchurch for a screening of “The Lost Requiem”, an Iranian documentary about WWII exodus of Polish men, women and children from Soviet labour camps to Persia.

The Polish Community in Wellington New Zealand

The Polish Community in Wellington, New Zealand, is a vibrant, social and culturally active community, that aims to share its rich Polish culture with the wider community and to pass on our culture to future generations. Our website provides you with an opportunity to learn something about our community as well as being a gateway to becoming involved in the Polish Community, either through The Polish Association in New Zealand, and/or other groups in the community.

We welcome everyone who is Polish or is a descendant of Polish parents or grandparents or who has an interest in Polish culture.

Stowarzyszenie Polaków w Christchurch

Stowarzyszenie Polaków w Christchurch działa od lat 50-tych XX wieku, początkowo nieformalnie, a od 2001 roku jako oficjalnie zarejestrowana organizacja społeczna. Stowarzyszenie skupia ponad 30 rodzin (około 100 osób indywidualnych) reprezentujących wszystkie pokolenia emigracji i ich potomków